Da Aftenbladet var nr. 5-avis

14 aviser er startet i Stavanger siden 1833. Nå er det bare to igjen.