- Regionhavnen blir i Risavika

— Å utvikle den nye storhavnen i Risavika, vil bli en prøvestein påden regionale tenkningen.