Usikker is

MOSVATNET: Det er ikke lenger trygt å gå på Mosvatnet i Stavanger. Det sier Lars Johannessen, driftssjef i kommunens park og idrettsavdeling.