Ber fylkeslegen bevise lovbrudd

Rådmannen i Stavanger ber igjen Fylkeslegen i Rogaland om å fortelle hvem som har rapportert om lovbrudd ved syke— hjemmene i kommunen.