Hva er dette?

Ikke et eneste skilt viser vei eller opplyser om et av de mestsynlige merkene etter krigen i Rogaland, Hitlertennene på Brusand.