Hå-skulane kan bil AS

Kvar skule som eit aksjeselskap eller ein stiftelse kan vera ei løysing for skulen i Hå framover. I alle fall må det vurderast om skulane skal bli heilt sjølvstyrte, meiner rådmann Lars Kolnes