Midlertidig sikkerhetsgjerde står ennå

Det midlertidige sikkerhetsgjerdet som ble satt opp rundt Soma kapell for halvannet år siden, står fortsatt.