Gand-elever tilbys røykfritt klassemiljø

Før høstens skole-start fikk samtlige grunnkurselever på Gandvideregående skole tilbud om å gå i røykfri klasse. Men bare 54 avelevene takket ja.