Seks tiltalt for vold, ran og kidnapping

En mørk oktoberkveld i 2000 forsøkte tre menn å rane til seg penger fra entreprenør Trygve Stangeland (TS). I kjølvannet avdekket politiet et kriminelt miljø med både kidnapping og torpedo-oppdrag.