10 drept på veiene i 2003

Året 2003 kan bli et gjennomsnittsår for dødsulykker på veiene iRogaland.