Ordførerflertall for færre kommuner

En undersøkelse Analysehuset har foretatt for «Horisont», et tidsskrift som blir utgitt av Næringslivets Hovedorganisasjon, viser at: