Isen er ikke trygg

La skøytene stå i skapet! Ingen vatn i Stavanger-området er sikre.Ikke la deg lure av frostrøyken som henger tung over vatnene. Ogikke la deg lure av frosten og kulden de siste dagene. Sjøl om isenenkelte steder synes trygg som banken, så er den altså ikke det.