To minutt: Harald Eriksen, daglig leder i Rogaland Enøk

Må innetemperaturen være så lav at vi må trø i stillongs ogullgenser for å holde varmen?