Strid om debriefing

For enkelte overlevande etter store ulukker og katastrofar, kandebriefing gjera meir skade enn nytte.