Dagsenteret sikret drift neste år

Formannskapet i Randaberg vedtar i morgen å opprettholde hjemmehjelpstilbudet i kommunen. Driften ved Vistnesvegen dagsenter opprettholdes, men skal vurderes neste år.