Nærmere 90 mill. til Ryfylkeveien innen 2008

De seks kommunene langs Ryfylkeveien: Forsand, Strand, Hjelmeland, Suldal, Sauda og Odda, legger omkring 12 millioner kroner i potten som skal brukes til å gjøre Ryfylkeveien (rv 13) til Nasjonal turistvei.