Vil legge ned tre grendeskoler

Rådmannen i Strand går inn for å legge ned skolene Bjørheimsbygd, Heia og Idse.