Tegnet fylkets høyeste hotell

— Jeg føler det mangler to etasjer til. Arkitekt Gunnar Fossenkikker bort på Rogalands høyeste hotell, som nylig sto ferdig påTjensvoll. Rica Forum Hotell har 21 etasjer, og det skulle altsåikke være nok?