Kjellerleilighet er ulovlig

Ifølge plan— og bygningsloven har ikke kjellerleiligheter under bakken noen sjanse til å bli godkjent.