Trafikkskadet krever 10 million

Over seks millioner kroner skiller en trafikkskadd mann og forsikringsselskapet i Jæren tingrett.