Grønt lys for milliardar til Kårstø

5,6 milliarder kroner skal investerast på Kårstø fram til 1. oktober 2005. Dette har Regjeringa nå gitt grønt lys til.