Synlige lærere skal hindre mobbing

Heretter skal alle lærere i sandnesskolen bruke gule vester i friminuttene.