Mistanke om promille

En kvinne blåste rødt på politiets promilleapparat etter et kjøreuhell på Jørpeland.