Nato-basen på Jåttå trolig reddet

Jåttå blir etter alt å dømme et av de europeiske hovedkvarterenefor Natos nye "omformingskommando".