400 mill. mer til Helse Vest

Hagen-utvalget vil gi mer penger til sykehusene på Vestlandet ogSørlandet, mindre til sykehus i nord og øst. Forslaget ligger antil å få flertall i Stortinget og vil bety inntil 400 millionerkroner mer til Helse Vest årlig.