Sauer uten auer

Veterinærinstituttet slår fast at tre aueløse lam ikke er sjuke.