Vi sorterer søppel som gale

Søppelberget som utgjør restavfall — søppelet i den grå dunken -var høyest i 1997. Neste år er bare en fjerdedel igjen av det.