Hos tipp, tipp, tippoldemor

80 menneske sør i Hå får no si eiga historiebok med 350 gamle fotografi. Som «pensjonist» vende Gerd Holmane Sandsmark tilbake og skreiv heimbygda si historie.