Første trinn av utvidelse

Styret i Q-meieriene har ennå ikke tatt stilling til planer om å utvide Jæren Gardsmeieri til et av landets største konsummelk-anlegg.