Parkerings-krøll med minibuss

Olav Halseth trodde at han parkerte lovlig. I stedet fikk han ensaftig bot. Grunn: Bilen hans defineres som minibuss og ikkeprivatbil.