«Bombe» var guttestreker

Politiet mener at den bombelignende gjenstanden som ble funnet i skolegården på Gard skole i Haugesund er et utslag av guttestreker.