Her stoppes Jærhavet

Tenk deg fem fotball— baner etter hverandre rett ut i havet på en steinfylling, høy som en 12 etasjes blokk. Da har du Norges største skulder-molo.