«Her vil folk ønske å bo»

Planen for Jåttåvågen fikk en svært rosende mottakelse blant politikerne i kommunal— styret for byutvikling i går. Enstemmig blir den nå sendt ut til høring.