Slagenheten blir doblet

4-500 personer blir lagt inn på SiR årlig på grunn av hjerneslag. Tilbudet til pasienter med akutt hjerneslag er nå forbedret.