Forurensende fylling bugner av bygningsavfall og bilutstyr

Det funnet betydelige mengder sink, arsen og bly i en gammel fylling på Eltervåg.