- Søker situasjoner der de kan være aggressive

Atferdsforskere deler aggresjon i to kategorier. Den reaktive består av personligheter som har en tendens til å bli urimelig sinte dersom de blir for eksempel trua, fornærma eller frustrert.