Syke pleiere fører til lange køer

Høyt sykefravær hos sykepleiere gjør at Sentralsjukehuset iRogaland har landets lengste sykehuskø for å fjerne mandlene oggallestein, mener leger.