Prima Kjøtt slapp mulkt

BRYNE: Næringsmiddeltilsynet for Midt-Rogaland har trukket tilbake et varsel om tvangsmulkt på 1000 kroner dagen overfor slakteribedriften Prima Kjøtt på Vigrestad.