Ny runde for Hanapiren

Byplansjefen vil godkjenne boligprosjektet Hanapiren med et 27 meter høyt tårn.