Radon kartlegges i hele landet

Nivået av den kreftfremkallende gassen radon kartlegges nå i 30.000 boliger i 114 kommuner over hele landet. Prosjektet er i regi av Statens strålevern, Husbanken og Statens byggtekniske etat.