- Send prosjektet tilbake

Utbyggingen av Badedammen Vest er ikke godt nok belyst, menerBadedammen og Kjelvene Beboerforening og ber politikerne tenke segom én gang til.