Misforståelse om utredning

Uten å ha fått fylkesmannens uttalelse og uten saksutredningen fra sin egen administrasjonen bestemte Sandnes bystyre at den planlagte havna på Somaneset ikke skal konsekvensutredes.