Ja til to nye varehus

På tross av byplansjefens sterke fraråding vedtok politikerne i går å tillate to nye varehus på Lura. Vedtaket ble anket.