Vil snakke om «Utstein»

Ordføreren i Strand gir ikke opp sjøl om samferdselsministeren to ganger har avvist overfor stortingsrepresentant Magnhild Meltveit Kleppa (Sp) at det er aktuelt å sette inn ekstra ressurser i Tausambandet.