- Riksteatret er gammeldags

Et enstemmig kommunalstyre for kultur, idrett og kirke(KIK) ga mandag sin fulle støtte til kultursjef Rolf Norås sine bemerkninger om å nedlegge Riksteatret.