Tror tunnelene får støtte

— Jeg er trygg på at Stortinget i høst vil slutte seg til forhånds-innkreving av bompenger til Ryfast og Finnfast, sierstortingsrepresentant Bent Høie.