Landlig idyll i sentrum

Gater og høye bygg breier seg der bekker og gårder en gang lå. Likevel er det små rester som holder stand.