Kontrollerer kjøletårnene

Ingen kontroller av kjøletårn i Stavanger i sommer har vist for høye verdier av legionellabakterier.