Flest tysk- talende

På Reiselivssenteret går det helst i gratis brosjyrer, men Helene Salte Økland og hennes stab selger også godt med leirgauker og postkort.