- Naboene har god grunn til frykt

— Produktene som benyttes i Clean Car vaskesenter, kan absoluttvære helsefarlige, sier Morten Helle ved Statensforurensningstilsyn. - Produktene inneholder både organiskeløsningsmidler og alkaliske stoffer.